Minh Chau  Beach Resort Minh Chau  Beach Resort
  • Địa chỉ
  • Thôn Ninh Hải, Xã Minh Châu , Vân Đồn, Quảng Ninh
  • Gọi ngay
  • (84)0936630889

Liên hệ

Minh Chau Beach Resort

Địa chỉ: Thôn Ninh Hải, Xã Minh Châu , Vân Đồn, Quảng Ninh

Điện thoại: (84) 0936630889-0355343666 - Hotline: (84)0936630889

Fax:


Hỗ trợ online

Hoàng Mỹ Duyên


Bản quyền thuộc về Minh Châu Resort. Al rights reserved. Designed By  Vinaweb

GO TOP