Minh Chau  Beach Resort Minh Chau  Beach Resort
  • Địa chỉ
  • Thôn Ninh Hải, Xã Minh Châu , Vân Đồn, Quảng Ninh
  • Gọi ngay
  • (84)0936630889

Dịch vụ tiện tích

Phòng ăn ngoài trời

Ngày: 18-04-2019 11:17:32 | Dịch vụ tiện tích | Lượt xem: 9941

Phòng ăn ngoài trời

Phòng ăn ngoài trời


Hỗ trợ online

Hoàng Mỹ Duyên


Bản quyền thuộc về Minh Châu Resort. Al rights reserved. Designed By  Vinaweb

GO TOP